• 20140717_MU_Show1

  • กิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี 2557 กิจกรรมครั้งที่ 2

  • All_P123_2

  • 56N5621 (Medium)

  • 01 (Large)

  • 02 (Large)

  • 03 (Large)

  • 04 (Large)

  • 20141115_mustudent58

กีฬาสีสร้างสรรค์สานฝันพ่อบอสโก

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

วันศุกร์ที่  29  สิงหาคม  2557  นายเจริญ  กวยรักษา ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้  โดยจัดให้มีการแข่งขันเกม  กีฬา  และกรีฑา  ของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18-29 สิงหาคม 2557.

“กิจกรรมอุ่นไอรัก” วันแม่ 2557

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

จัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

ปฐมนิเทศ ม.6 2557

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน, ข่าวสาร

 กิจกรรมปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต การตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การเป็นผู้นำ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียน

กิจกรรม “เวทีคนกล้า”

Written by admin. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

กิจกรรม “เวทีคนกล้า” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมเวทีคนกล้าเพื่อให้นักเรียนโชว์ความสามารถพิเศษของตนเองตามความถนัด เช่น ร้องเพลง เต้นประกอบเพลง ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6