• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

กิจกรรมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา 2556/1

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน

เรารักแม่พระ

“โอ้พระนางมหามารีย์ พวกลูกยินดีสรรเสริญพระนาม ชีวิตแม่มอบทุกยาม” เสียงเพลง มหามารีย์องค์อุปถัมภ์ ดังกึกก้อง  บอกถึงการเปิดปีการศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการของโรงเรียน

ถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีแด่คณะครู

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน

56N0008 (Large)วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายบุคคลากรร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดการประชุมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี “เราคือทูตแห่งความดี  มีความเชื่อเป็นพลัง  นำความหวังสู่สังคม” เพื่อนำมาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนในปีการศึกษา 2556