• mu_ano4-ok

  • mu_kids60

  • mu_reg2017

  • mu2017

  • MU2560_Reg

Posts Tagged ‘ความกตัญญู’

กิจกรรมไหว้ครู

Written by admin. Posted in กิจกรรมโรงเรียน

56N0422 (Large)ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครูขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี